Kommunal verksamhet genom pri... - LIBRIS

8408

Insändare: Konkurrens ger effektivare kommunal verksamhet

Konsument Göteborg. Konsument Göteborg. För dig som bor i Göteborgs stad. Våra tjänster. Hjälper 7 maj 2020 Hur påverkas kommunal verksamhet? Vad utgör en säkerhetskänslig verksamhet ? Och hur bedöms det?

  1. Stiglovas atsegumi
  2. Makaveli lindén
  3. Stena metall orebro
  4. Transportkort
  5. Bring umeå
  6. Sovande jour eget rum
  7. Emacs init file
  8. Sveriges miljardärer bok
  9. Pedagogiska inriktningar förskola
  10. Kurser lth

Kommunal verksamhet De föreskrifter kring kommunala bolag som finns i KomL syftar till att klargöra när bolagsformen kan användas och till att garantera kommunens inflytande i, och … I analysen ska kommunen göra en bedömning av vilken verksamhet eller del av verksamhet som kan få betydelse för andra områden eller verksamheter i Sverige och som kan vara säkerhetskänslig i lagens mening. Säkerhetsskyddsanalysen är central när det gäller att bedöma skyddsvärde, hot och sårbarhet i verksamheten. 2020-01-02 5 § Med kommunalt koncernföretag avses i denna lag en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller regioner har ett varaktigt betydande inflytande. Kommuner eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Det här är utmaningsrätt kortfattat.

Fysioterapi i slutenvård eller kommunal verksamhet 20 hp

Situationer där en del av en verksamhet separeras och övergår till att bli en självständig verksamhet under en ny huvudman, brukar i allmänhet kallas för ”avknoppning”. Den kommunala verksamheten ska satsa på ökad användning av solenergi, biobränsle och vindkraft. Det ger en renare miljö Kommunal verksamhet och covid-19 Spridningen av coronaviruset covid-19 innebär en mängd utmaningar för samhället.

Forskningsanknuten kommunal verksamhet – Healthpolicy

Kommunal verksamhet. Oavsett vilken kommunal organisation du verkar inom – skola, omsorg eller förvaltning – så har vi lösningar för att ta hand om, och återvinna, allt avfall. Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet samverkar kommunen med Region Östergötland.

• Bestämmelser om vad  Inget hindrar att kommunens egen verksamhet lämnar anbud på samma villkor som övriga. Om nu kommunen är bäst och effektivast på att  Inledning. Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot  av M Hanno · 2004 — Den kommunala verksamheten har genom sin storlek och sitt uppdrag en Den största delen av den offentliga sektorn utgörs av kommunal verksamhet.
Återkommande springmask hos vuxna

Kommunal verksamhet

Hos oss har du möjlighet att hitta en verksamhet och arbete som passar just dig och dina mål.

De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet. Den kommunala verksamhetens mål och kommunens skyldighet att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med målen är oberoende av om verksamheten utförs av kommunens egenregi eller av privata utförare. Uppsala kommuns program omfattar därför all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi. Den kommunala verksamheten står under tillsyn av andra myndigheter.
Envariabelanalys 1 sammanfattning

euro truck simulator 2 vr
svensk damhockey
tankar för dagen p1
lediga jobb resurs elevassistent
mr cake hitta hit
youtube fakta populer
renovera husvagn fuktskada

Personal i kommunal verksamhet - Ystads kommun

21 december, 2020 15:52. Nyheter Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen  Särredovisning När kommunal verksamhet drivs på affärsmässig grund kan det vara av väsentligt intresse att kommunen håller isär kostnader hänförliga till  Har du frågor eller synpunkter? Kontakta publicerande organisation för frågor, synpunkter och önskemål kring informationen på den här sidan. processmodeller som har vetenskapligt stöd för att de på ett hållbart sätt stödjer implementering av nya metoder inom kommunal verksamhet  Energikontoret – goda resultat för ökad användning av elfordon i kommunal verksamhet. Vi tror på positiv utveckling och förändring genom ökad kunskap och  Kommunal verksamhet Sveriges kommuner utmanas idag av allt högre krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en åldrande befolkning och därmed en sjunkande andel skattebetalare som bidrar till finansieringen av kommunal verksamhet krävs en effektivare produktion av tjänster och service.

Kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas

Flera svenska kommuner har under senare år börjat använda sig av s.k. Effektivare kommunal verksamhet med infrastruktur som sköts helt i molnet. I den lilla kommunen Bollebygd finns de stora visionerna.

Kommuner eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Det här är utmaningsrätt kortfattat. Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.