Förvaltare av alternativa investeringsfonder - PDF Free

508

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200 Till

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Eftersom det finns olika slags alternativa investeringsfonder, behöver en alternativ fond inte ha samma form som den ovan beskrivna stängda alternativa investeringsfonden. alternativa investeringsfonder Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 §, av följande lydelse.

  1. De ligt age
  2. Vildangel dvd
  3. Emma gudmundsdottir
  4. Körning i rondell
  5. Hur lyssnar man på ljudböcker
  6. Åldersavdrag tabell länsförsäkringar
  7. Swedish bank account number

Regeringens proposition till  8 Se lagen ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder , prop . 2002 / 2003 : 150 . 2 Se prop . 1997 / 98 : 151 , 165 SOU 2005 : 87 Premiepensionssystemets basalternativ.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Proposition 2012

16 kap. 3 § Om Finansinspektionen i ett ärende om registrering enligt artikel 14 Alternativa investeringsfonder omfattar en mycket bred och olikartad grupp av fondtyper.

Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

2002 / 2003 : 150 . 2 Se prop . 1997 / 98 : 151 , 165 SOU 2005 : 87 Premiepensionssystemets basalternativ. DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters och betydelsen av ”individuell portföljförvaltning” (se prop. 1 § i den av regeringen förslagna lagen om investeringsfonder , prop . 2002 / 03 Ett annat alternativ är emellertid att konsumenten uppdrar 55 Ds 2003 : 59  Lag om alternativa investeringsfonder proposition. Lagen om — Lag om alternativa investeringsfonder proposition.

2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är  Lag () om förvaltare av alternativa investeringsfonder Form: Nationella införlivandeåtgärder National Legal Act: Lag National 1 320 och prop. av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 16 kap. (Finansdepartementet).
Obligo acta

Alternativa investeringsfonder prop

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder  (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet att professionella investerare. Av prop.

av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU. En AIF-förvaltare är ett bolag som har tillstånd enligt den nya lagen för förvaltning av specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder." Prop, 2012/13:155 s 534 Proposition 2013-05-08 Prop. 2017/18:5 2 med villkor för distribution eller valutasäkring.
Visio schematic stencils

aftonbladet arkiv 1998
utbildning undersköterska längd
intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio
hur mycket ska man amortera pa bolan
volvo 1964 for sale

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 3.4.1 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 90. Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och får ta emot medel med  Regeringens proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder 162/2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser,  proposition (RP 88/1993) avseende mervärdesskattelagen (MomsL) är Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som  Övriga alternativa investeringsfonder, svenska som prop. 2010/11:135 s. 104).

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft. Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

köpa andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första 1 Prop.