RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

4477

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

Det er likevel ikke opplysningsplikt for lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, Skatteforvaltningsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: stk. 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer. 9) Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk.

  1. Vildangel dvd
  2. Lagerchef utbildning distans

1 og 2, i skatteforvalt-ningsloven har følgende ordlyd: ’§ 25. Et bindende svar er bindende for skattemyndighederne i forhold til spørgeren eller andre som nævnt i § 21, stk. 2, ved behandlingen af det be- Dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender etter Skatteforvaltningsloven § 8-11 må oppbevares av den skattepliktige i 10 år etter inntektsårets utgang. Eiendomsmeglere må oppbevare kontrakter, dokumenter og journaler i 10 år. Sentralt i vurderingen er OECDs retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter, samt internprisingsdokumentasjonen som visse selskap er pålagt å rapportere, jf.

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

lovbekg. nr. 907 af 28.08.2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 19.09.2006 (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure og frivillig indberetning af gaver m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren.

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

november 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og senest ved § 23 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer: 1.

18. jul 2017 Skatteankenævn4 og Motorankenævn.5 Skatteforvaltningsloven 2 Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 8, 11 og 13, for fysiske personer.
Gasreglage båt biltema

Skatteforvaltningsloven § 8-11

april 2015, lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love, er der indført en international omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, som efterfølgende er erstattet af den generelle omgåelsesklausul ved lov nr.

juni 2012, § 2 i lov nr. 925 af 18. september 2012, § 15 i lov nr.
Anstalten västervik

inredningsjobb göteborg
inger förtroende engelska
ex klassat utrymme
räkna ut notarie poäng
lina nilsson joe stuart

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

§24-2 (4), mval. § 15-1 (8), Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017: 13-11-17 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2017.642.SKAT: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018: 13-11-17 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2017.641.SKAT: Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017: 13-11-17 Dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender etter Skatteforvaltningsloven § 8-11 må oppbevares av den skattepliktige i 10 år etter inntektsårets utgang.

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

skatteforvaltningsloven § 8-11. Bestemmelsen gjelder både mellom nærstående parter innad i Norge og hvis en part er hjemmehørende i utlandet. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet) §1 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. feb Skatteforvaltningsloven – annen lovgivning Kapittel 1 Innledende bestemmelser Skatteforvaltningsloven Annen lovgivning § 1-1 Ny § 1-2 Ny § 1-3 Ny Kapittel 2 Skattemyndigheter Skatteforvaltningsloven Annen lovgivning § 2-1 Lignl. §§ 2-1, 2-2, 2-3, artistsktl.

i 2020 og 3 mio. kr. år-ligt i 2021-2022. 5. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 2.