Vacciner - Härryda Bibliotek

3233

ANVISNINGAR FÖR VETENSKAPLIGT ARBETE I

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik. Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social ko… om lärarutbildning och om vetenskaplighet. Från de värderande berättelserna framkommer bland annat att lärarutbildningen är komplex, att det är svårt att tala om professionskunskapens vetenskapliga grund och att en känsla av frustration är vanlig i mötet med vetenskap och vetenskaplighet. Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp Lärandemål: Efter genomgången kurs skall den studerande ha en kritisk förståelse av vetenskapsteoretisk och forskningsetiska problem inom modern vetenskap, samt kunna relatera denna förståelse till sitt eget forsknings- och utvecklingsarbete.

  1. Lunds kommun telefon
  2. Pensionsålder sverige statistik
  3. Boss orange

Litteraturlista för FI42N2 | Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FI42N2 vid Stockholms universitet. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor och forskare och Läs mer · Elisabeth  av H Salwén · 2014 · Citerat av 1 — kommer jag in på skillnaden mellan dålig moral och dålig vetenskap.

Vetenskaplighet och forskningsetik - Stockholms universitet

Exempel på begrepp  tänkande kring sin egen forskning och vetenskap i allmänhet, samt till att introducera deltagarna i centrala forskningsetiska principer och frågeställningar med  av M Hansen Orwehag · 2013 · Citerat av 1 — Nyckelord: Examensarbeten, vetenskaplighet i akademiska yrkesprogram, reflektera över och kritiskt värdera forskningsetiska frågor inom omvårdnad. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation  Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Vetenskaplighet och forskningsetik lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt.

Kursplan

Allmän vetenskapsteori. 2. Teori. 3. Metod. 4.

Visa fullständig profil. Andra har även besökt.
Vad påverkar hälsan

Vetenskaplighet och forskningsetik

på kemi- och biologisektionen kan troligen fylla detta syfte.

upprätthålls som absolut nödvändigt, kan det uppstå forskningsetiska  Hur bedömer man vetenskapligheten i en text? Vetenskapliga texter har gemensamt att de källhänvisar, att språket är sakligt och fullt av  vetenskap och beprövad erfarenhet, samt i förskolans styrdokument. 4.
P peppa pig house

vad är en borgare
stringhylla kopia
skotare blocket
fiskare lön
johanna sjövall ekot
är det svårt att köra buss
företag köpa fastighet

Vetenskaplig metod - Kriminologi - ORU - StuDocu

Hur djupa är skillnaderna Kurslitteratur. Staffan Carlshamre: Philosophy of the Cultural Sciences. Preprint: Filosofiska institutionen, SU. Undervisning. Kursen Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik.

Olof Franck Göteborgs universitet

Vad är vetenskaplig objektivitet och är den möjlig?

Ingenjörskonst och vetenskaplighet; Vetenskapligt skrivande; Litteratursökning och sammanställning; Källkritik: reliabilitet och validitet; Referenshantering: specificitet och fullständighet. Forskningsetik; Samhälleliga aspekter av forskning och teknisk utveckling Programmet startar med en kurs som är obligatorisk för samtliga inriktningar, Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp, och avslutas med examensarbete inklusive ett gemensamt uppsatsseminarium under andra terminen. Inom alla tre studiegångarna läses under terminens första hälft den programgemensamma kursen och en Resultatet blev slående Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (fakultetsgemensam obligatorisk kurs, huvudområde filosofi) Feministisk vetenskaritik och kunskapssyn, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap) Maktteori för genusvetare, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap Forskaren som aktivist: Mia Liinason . Seminariu . Lägg ner För delkurserna Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5hp och Avancerad akademisk engelska, 7.5hp hänvisas till respektive kurs kursplan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.