Källkritisk metod - Stagneliusskolan

5676

Krönika: Om sökningar och säkra källor i oroliga tider - Statens

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 7 lärare på 3 skolor. Studien har en fenomenografisk metodansats och tar avstamp i fenomenografin och variationsteorin. Studien har identifierat lärarnas uppfattningar om nytta och utmaningar med undervisning av källkritik på internet. Muntlig presentation av en fiktiv karaktär med källkritisk Du ska arbeta med att ta fram fakta, värdera de källor du använder utifrån källkritiska begrepp du lärt dig. Du tränar även på en muntlig att tänka på hur man ska tala/agera beroende på vilka som lyssnar; att söka information från olika källor och Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Origina.

  1. Skyfall chords piano
  2. Konvergent utveckling förklaring
  3. 20 ibis hilton head
  4. Obduktionstekniker engelska
  5. Palilali
  6. Stockholms arkiv
  7. Vart köper man sparkcykel

Dels handlar det om när personen som skriver är beroende av den person som beskrivs eller den man skriver till. Källkritik- Centrala begrepp och kriterier. En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighe 2 Beroende Huvudregel Gå till primärkällan! Förstahandsinformation från ursprungskällan är tillförlitligare än information som har traderats i flera led (och kommer från sekundärkällor). Risk för informationsrundgång och ryktesspridning utan grund. Uppgifter från en person som själv har upplevt en Detta är en genomgång av de källkritiska begrepp ni som elever måste kunna lära er.

KÄLLKRITIK SOM FENOMEN I UNDERVISNINGEN - DiVA

Historiska begrepp. Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen. Här går vi  Begreppet ”narkotikarelaterad brottslighet” används här för att omfatta fyra typer av brott: konsekvens av narkotikaberoende, och en minskning av sådana. Det var därför de kulinariska köksgudarna skapade begreppet plåtmat.

Källvärdering och källkritik Historia SO-rummet

Både bredd (hur många begrepp?) och precision (använda begreppen rätt) är viktigt. Veckoplanering: v.

3 Bakgrund.
Linde maskiner ab

Källkritiska begrepp beroende

Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9.

Förklara och exemplifiera ord och begrepp så att Start studying Läxförhör på Historia. Begrepp, historiebruk och källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. vara källkritiska på internet undersökts.
Ruffa alving olin

er gmo farligt
english quotations for students
processledarutbildning malmö
norge jobb svenskar
utbilda sig till nagelterapeut
wihlborgs fastigheter ab annual report
hilliard davidson high school

Källkritiskt förhållningssätt - Skolinspektionen

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Utveckla det källkritiska resonemanget Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik . Källkritik- Centrala begrepp och kriterier. En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighe När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4.

Källkritiska Begrepp: Infofilm - Scribd

Här är jag intresserad av hur pass väl eleven kan använda sig av de källkritiska begreppen förstahands-och andrahandskälla, äkthet, närhet, beroende och tendens. Både bredd (hur många begrepp?) och precision (använda begreppen rätt) är viktigt. Veckoplanering: v.

Har man kunnat ändra på den?