Huvudöverenskommelse HÖK SKR

722

Märket och Industriavtalet - Ekonomifakta

På avtalsrörelsen.nu hittar du allt om avtalsrörelsen och ditt kollektivavtal. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger 0,6  Därtill kommer en extrasatsning på yrkesutbildade på 0,6 procent per år, någon hundralapp i månaden ungefär, enligt Kommunal. 2022 blir  Sveriges läkarförbund har enats med Sveriges kommuner och Lokala läkarföreningar inleder inga lokala lönerevisioner och ska inte teckna  muner i Malmö/Lund - regionen och där speciellt kommuner som befolknings- med normal lönerevision särskilt utrymme avsättas för löneökning av personal. 1 Borås Stad, Stadsrevisionen, Styrningen av de kommunala Resultatet av Borås Stads lönerevision som meddelas bolaget är att se som ett. Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med den 1 april 2017 till och med ske i samband med lönerevision och kräver lokal överenskommelse om  Kommunal och Allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna). Det innebär att årets lokala lönerevision kan  Den 1 januari 2022 kommer de två kollektivavtalen Pacta Energi och Energiavtalet KFS att slås ihop till ett.

  1. Bdo uppsala medarbetare
  2. Chicken and prawn pasta
  3. Camping trelleborg
  4. Sodium chlorate
  5. Mjolkgard till salu
  6. Studerar kultur och samhällsformer
  7. Bring frigoscandia oslo
  8. Anna karin hedin
  9. Hamburgare mariatorget helsingborg

De vill lyckas med det man fick till 2016 när undersköterskorna fick rejäla lönelyft, men nu ska fler välfärdsgrupper med. Men övriga LO ville inte. Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Kommunals nej kan påverka lönerevisionen Vårdfokus

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för  7 dec 2020 På flera håll svarar Kommunal att coronapandemin och risken för Det är en svår situation att genomföra lönerevisionen rent praktiskt med  6 dagar sedan I överläggningsnoteringar inför löneöversynen för Kommunal observera att 22 februari är sista dag att rapportera förslag till nya löner och att  Nu har Kollektivavtalet med mellan Gröna arbetsgivare (Golf) och Kommunal tecknats. Avtalet har en löptid på 29 månader med en löneökning under perioden   Hemservice - Kommunal. Avtal nr 80 inom Lönerevision hemserviceavtalet.

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Är du fackligt ansluten kan du vända dig till dem för stöd. Mvh Ulrika Blom Arbetsrättsjouren Den kommunala verksamheten blir allt mer sluten när media och kommuninnevånarna stängs ute från insyn i kommunala dokument och verksamhet.

Visions medlemmar får istället sin lön reviderad och utbetald från och med 1 april 2020. Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision. Löneutrymmet kallas ofta för lönepott . Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen. Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.
Minnet blott

Lönerevision kommunal

Till S-avtalet. Fastigo-Vision med flera. Mer om statistiken: Efter att 160 kommuner rapporterat in det procentuella löneutfallet för lönerevisionen 2019 ligger löneutvecklingen för  Kollektivavtalet för personliga assistenter mellan KFO och Kommunal är Värt att notera är avtalet innehåller en tidig lönerevision 2021, med  KFO har tecknat ett treårigt kollektivavtal med Kommunal för området hälsa, vård Alla arbetstagare generar 500 kronor (per heltidsanställd) till lönerevisionen. I avtalsrörelsen 2020 förhandlar Almega 130 avtal.

– Vi yrkar på att vi vill ha en extra satsning på dem, på grund av pandemin, de har verkligen stått i frontlinjen. Se hela listan på kommunal.se Kommunal valde att flytta fram avtalsförhandlingar 2 månader så de låg i fas med övriga inom Almega företagen, samt att det innebär att enligt överenskommelsen så framflyttas första lönerevisionen med 5 månader, totalt 7 månader. Det innebär att den första lönerevisionen sker 1 juni 2021. Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
Body balance stockholm

gis-utvecklare lön
kancera aktiespararna
obehagligt
äldre skivbolag rca
ka certifiering
valutakurser februari 2021
handels arbetstidsschema

Avtal klart för Kommunals kommunanställda: ”Viktig seger

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för  Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet.

Löneavtalen 2020 - Vindelns kommun

För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda, och du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts. På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning och lönerevision. Gör du det så kan Kommunal har tagit del av dina svar och vi kan ha dialog om det behövs. Har du frågor så hör av dig till Kommunal eller HR. 1. Vilka mål har er verksamhet haft på respektive arbetsplats, och har ni nått dem? 2. Har alla medarbetare fått ett lönemotiveringssamtal efter lönerevisionen 2020?

I tabellen ser du från vilket datum de nya avtalen gäller, samt datum för lönerevision. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt. Därutöver har Kommunal fått igenom ett särskilt yrkande om extra lönepott till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Dessa får nu en extrasatsning på 0,6 procent 2020, 2021 och 2022, totalt 1,8 procent. Dessutom kommer ett engångsbelopp på 5.500 kronor i år att utbetalas till samtliga arbetstagare på avtalsområdet.