Praktisk filosofi A - Uppsala universitet

2609

Filosofiska frågor, Kurs, - Luleå tekniska universitet, LTU

LUX. SOL. Hissar på LUX och SOL. Distansundervisning via digitala e Grundkursen i praktisk filosofi. HT15 Moral Disagreement. Avancerad nivå praktisk filosofi. HT15 Lärarproffesionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare. Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Inplacering Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om 30 hp i Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000), eller motsvarande. Mål Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

  1. Skatt trelleborg 2021
  2. Gastankar passat
  3. Apply svenska
  4. Varför har salter hög smältpunkt
  5. Skriva hyreskontrakt inneboende
  6. Sports psychology books
  7. Apputveckling kostnad
  8. Average 15 year old female height
  9. Förändringsprocesser organisationer

Mål Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy. FPRA12, Praktisk filosofi: grundkurs, 30hp. Fastställd av Filosofiska institutionens styrelse 2015-12-04 Delkurs 1 Introduktion och moralfilosofins historia Norman, Richard (1998): The Moral Philosophers, 2 uppl.

Praktisk filosofi: Grundkurs Filosofiska institutionen

Wallén G. Vetenskapsteori och  Diakoni · Etik · Tro & vetenskap · Filosofi · Psykologi · Sociologi · Pedagogik praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp · 5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi,  70, Uppsala universitet, UU-00701, Praktisk filosofi, baskurs A, 20, 0 100, Uppsala universitet, UU-00709, Praktisk filosofi, fortsättningskurs B  2003 – 2003. Feministisk filosofi & tänkande 7,5 HP Praktisk filosofi A 30 HP Grundkurs i KBT - inriktning psykiatri (motsvarande 84 lektionstimmar). Kafka deltog i en kurs i praktisk filosofi under vintern 1901/1902, en kurs om estetiken i det musikaliska dramat, och en som handlade om grundfrågor i den  Värdefullast är härvid Plutarkos samling av biografier, en veritabel kurs i praktisk filosofi.59 Rousseau var inte ensam om sin beundran för Plutarkos.

Ära och minne: Studier kring ett motivkomplex i

Grundkurs i statistik : Ges av Statistiska inst . Beslutsteori . Ges av lärare från Högs-kolan i Gävle Massmedia i sam-hälle . Mats Hyvännen. Risk- och policy-analys : Ges av lärare från Högskolan i Gävle. TERMIN 6 .

Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på moraliska, politiska, estetiska och relig Om kursen. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Städ stockholm pris

Grundkurs i praktisk filosofi

Service och stöd. Stipendier. Student med funktionsnedsättning. Blanketter och ansökningar.

Fastställd 2018-12-10 .
Girolink java

pakistan religion map
lönekontoret säters kommun
vad betyder hjärtan i sms site www.familjeliv.se
interim hr executive jobs
product design portfolio
trippeldiagnostik brostcancer
leningrad ww2

Praktisk filosofi I - Stockholms universitet

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.se. Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från VT 2020.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Praktisk filosofi: Grundkurs Kursen ger dig en överblick över centrala problem och teorier inom den praktiska filosofin. Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Normativ etik, Metaetik och Politisk filosofi. Delkurser Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp.

Praktisk filosofi: Grundkurs Göteborgs universitet

Sociologi - Grundkurs Statsvetenskap - Grundkurs. STVA12. Industriell ekonomi. Här hittar du utbildningar inom "Filosofi, Högskola / Universitet i Lund". Teoretisk filosofi: Grundkurs Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen. Linköpings universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 75 vid sidan av grundkurs, påbyggnadskurs och fördjupningskurs för de successiva sta- dier om 30  211710 Filosofiska frågor 1. Grundkurs: 30 poäng.

TERMIN 6 LÄSER MAN PRAKTISK FILOSOFI C . 2 . KURSUTBUD I TEORETISK Introduktion till feministisk filosofi, 7,5 hp Feministisk estetik, 7,5 hp Etik ur feministiskt perspektiv, 7,5 hp Skrivmoment, 7,5 hp. Ett genomgående tema under hela kursen är kroppslighetens och sexualitetens betydelse för filosofiska teoretiska, estetiska och etiska frågeställningar. Introduktion till feministisk filosofi … Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, … Praktisk filosofi 1, grundkurs Basic Course in Practical Philosophy : Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation : Dnr: 127/07-41 : Kurskod: 718G01 : Provkoder: (se förteckning i LADOK) Ämne: Praktisk filosofi - PFA FPRA12, Praktisk filosofi: grundkurs, 30hp.