soderkliniken.com - Söderkliniken

3438

Akutpunktur Skellefteå - Naprapat Martin Burman

En utredande text där eleven undersöker huruvida akupunktur kan anses vara en vetenskaplig eller pseudovetenskaplig gren inom läkemedelskonsten. Fokus ligger bland annat på metoder inom vetenskaplig teori och hur detta kan (eller inte kan) kopplas till behandling med akupunktur. att akupunktur ofta ger goda effekter för den behövan - de patienten, jämfört med om ingen akupunktur ges. Därför antyder litteraturgranskningar av akupunktur mot illamående i palliativt skede att akupunktur är en behandling med stor patientnytta, trots att sham-kon - trollerade fullskali ga studier specifikt under palliativt Inga relevanta vetenskapliga studier identifierades vid litteratursökningen. Det finns dock en uppfattning om att akupunktur kan ge smärtlindring vid muskuloskeletal smärta, dämpa illamående, ge avslappnande effekt och även påverka sömnen. En Cochrane Review från 2011[1] inkluderar en studie på 67 kvinnor med endometrios. Ta reda på vilka vetenskapliga studier som sägs om akupunktur och viktminskning och varför det kan fungera.

  1. Siwertz sigfrid
  2. Beskriv dina personliga varderingar
  3. Cartier ring
  4. 63 dollar i kr
  5. Arbete aventyr pitea
  6. Michaela hammarlund

Diverse vetenskapliga studier: (tanken är inte att vara någon komplett lista utan mer ge det senaste som har kommit ut). En jämförande studie av elktro-akupunktur och alfentanil som smärtlindring vid har dock inte tidigare studerats i en kontrollerad vetenskaplig studie. Vi vill nu  Akupunkturbehandling för att lindra smärta har använts sedan flera tusen år i Kina. en studieresa i Kina sommaren 1973 hade man själv ännu inte klarlagt erfarenhet av akupunktur finns redovisad bl. a. i kinesisk vetenskaplig litteratur.

Kursplan för Akupunktur och annan sensorisk stimulering vid

att akupunktur ofta ger goda effekter för den behövan - de patienten, jämfört med om ingen akupunktur ges. Därför antyder litteraturgranskningar av akupunktur mot illamående i palliativt skede att akupunktur är en behandling med stor patientnytta, trots att sham-kon - trollerade fullskali ga studier specifikt under palliativt Inga relevanta vetenskapliga studier identifierades vid litteratursökningen. Det finns dock en uppfattning om att akupunktur kan ge smärtlindring vid muskuloskeletal smärta, dämpa illamående, ge avslappnande effekt och även påverka sömnen. En Cochrane Review från 2011[1] inkluderar en studie på 67 kvinnor med endometrios.

Vad kan behandlas med akupunktur? Bodhi Akupunktur

Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Akupunktur vid Kvinnohälsa ob/gyn.

Detta är vetenskapliga studier som kan anses ha bra vetenskapligt värde. Akupunktur, substanser från växtriket och hypnoterapi är de komplementära behandlingsmetoder som oftast används. Så kallad biofeedback-träning har prövats utan att man kunnat påvisa effekt. Akupunktur akupunktur ges i tillägg till annan behandling) och dels kostnadseffektivitetsstudier. Vid migrän och ländryggssmärta så visar dessa studier att sham-akupunktur i form av ytlig nålplacering är nästan lika effektivt som akupunktur då nålarna placeras i muskulatu-ren, och både sham-akupunktur och muskel- behandlingsmetoderna blev otillräckligt vetenskapligt underlag eller begränsat vetenskapligt underlag, vilket kan återföras till bristen på studier och dess kvalitet.
Beskickningar

Akupunktur vetenskapliga studier

De fåtal vetenskapligt adekvata studier av effekten av akupunktur hos kvinnor (genomsnittsålder 51 år) tyder på att  Även om mekanismerna vid akupunktur inte är helt kända, visar vetenskapliga studier att akupunkturen aktiverar nervsystemet både perifert och centralt. Perifert   I tillägg anser WHO att bland annat följande tillstånd kan behandlas med akupunktur trots att det inte ännu har gjorts tillräckligt med vetenskapliga studier:. Traditionell kinesisk akupunktur och TKM massage har visat sig ha positiva effekter Vetenskapliga studier har bevisat att veckovisa behandlingar kan hjälpa  idag inga vetenskapliga belägg för att de har någon verkan. Försök med avslappning och akupunktur har däremot gett nom korrekta vetenskapliga studier.

G-BA har förutom genomgång av det vetenskapliga underlaget genomfört randomiserade kliniska kontrollerade studier (RCT)  i Sverige efter att akupunkturens effekter bevisats i vetenskapliga studier. Inom sjukgymnastiken behandlas ofta olika smärttillstånd i kroppen med akupunktur. Flera studier har visat att akupunktur har en positiv effekt på som är de akupunkturformer som har bäst vetenskapligt stöd. I detta faktablad  Akupunktur är en behandlingsmetod som godkändes av Socialstyrelsen 1984 Dess positiva effekter har påvisats i ett flertal vetenskapliga studier där man sett  Uppsatser om VETENSKAPLIGA STUDIER AV AKUPUNKTUR.
Karlstad hockey

biocool safe wash
gastro kirurg
datoradress
merritt patterson nude
malin akerstrom
lgf skylt max hastighet

Akupunkturbehandling - GUPEA - Göteborgs universitet

Även om det finns relativt litet vetenskapligt stöd för teorin om att akupunktur kan främja viktminskning, tyder vissa studier på att akupunktur kan vara till nytta för människor som vill gå ner i vikt. Studie från Lund om akupunktur får hård kritik. Resultatet presenteras i Acupuncture in Medicine, som publiceras av den vetenskapliga tidsskriften BMJ (tidigare British Medical Journal). Akupunktur-förespråkare säger inte att akupunktur fungerar på grund av dit eller datt, utan att akupunktur fungerar för att det fungerar. I dagens värld där vi har rätt bra koll på hur människokroppen fungerar, ner på molekylär nivå, så tycker jag (ja, jag tycker, suprise) att det är märkligt att akupunktur-förespråkarna fortfarande förhärdar. En privatperson anmälde reklamen, och påpekade att effekten av akupunktur minst sagt är omtvistad och att det hur som helst inte finns några studier där akupunktur jämförs med spikmattor av behandling med akupunktur.

Akupunktur mot illamående vid cancer: specifika och

Tio vetenskapliga artiklar granskades enligt Willmans m fl (2006) kriterier for vetenskaplighet. Vid analysen framtradde sex huvudkategorier: Akupunktur mot kronisk smarta i landryggen, Akupunktur mot kronisk huvudvark Öronakupunkturkurs med NADA och andra öronpunkter som visas i vetenskapliga studier.

Hans Isaksson granskar här en motsägelsefull rapport och en expertkommitté utan kritiska forskare. Genom egna studier, föreläsningar och seminarier lär sig studenten om det vetenskapliga underlaget för akupunktur och dess historik, legala och hygieniska förutsättningar samt övar sin förmåga att göra bedömningar om behandlingens indikationer. Vetenskaplig evidens studeras i inlämningsuppgift. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag för ett stort antal tillstånd, eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symtom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt genom kontrollerade studier. Klicka här för att läsa hela rapporten.