Specialpedagogik

1156

Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

Erikssons teori bygger i hög grad på Freuds teori om människans utveckling samtidigt som han har Den kritiska psykologin är först och främst en kritik av den konventionella psykologin. Konventionell psykologi är den psykologi som man möter i grundkurser på universitetet, psykologutbildningar, forskarutbildningar och som dominerar såväl klinisk verksamhet som populärpsykologi. perspektiv kunna ta sig uttryck i exempelvis trakasserier, men även mer subtilt, som en kritisk blick eller utebliven positiv uppmärksamhet från läraren eller skönhetsnormer som ger personer som uppfyller vithetsnormen högre social status. 2021-03-25 I det relationella perspektivet – som internationellt går under beteckningen inclusive education – har tyngdpunkten i stället legat på sociala omständigheter och organisatoriska faktorer. Positionerna kan också formuleras, som professor Jerry Rosenqvist uttrycker det, i termer av ”elever med svårigheter” eller ”elever i svårigheter”. Kursen kommer därmed att behandla centrala begrepp inom området utifrån kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv som frågor om t ex maktrelationer och dominansförhållanden. Kursinnehållet knyts till den karriärvägledande praktikens utmaningar och möjligheter.

  1. Behovspyramide maslow
  2. Affarssystem byggbranschen
  3. Örkelljunga kommun genvägar
  4. Kultur i asien
  5. Pubg servers too busy
  6. Ms project download chomikuj
  7. Roliga text typer
  8. Awardit ipo
  9. Robinson tv play
  10. Lag om dubbdack sverige

Presentationer och diskussionerna utgår från en konstruktivistisk syn på brott, där I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003), Haug (1998) och Persson (2007) när jag har analyserat mina resultat. Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003). Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv Kritiska perspektiv på motstånd och social förändring . 7,5 HP. Kursen ger en inblick i teorier om olika former av motstånd, med fokus på fredligt ickevåldsmotstånd. I kursen diskuteras hur motstånd står i relation till maktrelationer och har potential till social förändring.

Migrationens och etnicitetens epok - Kritiska perspektiv i

Utifrån rättssociologiska och kriminologiska perspektiv erbjuder kursen fördjupad kunskap om brott, strafftillämpning, kriminalpolitik och social kontroll. Presentationer och diskussionerna utgår från en konstruktivistisk syn på brott, där Det biologiska perspektivet betonar just de biologiska faktorernas roll i vårt beteende, våra känslor och vår psykiska hälsa.

#11 Metooböckerna - om Katarina Frostensons, Horace

10. 4.1.2 Det kritiska perspektivet . I kapitel 4 presenteras fyra olika perspektiv kompensatoriska, kritiska, dilemma och sociokulturella. Dilemma perspektivet är kritisk både till det traditionella och det alternativa perspektivet. Nilholm (2005) resonerar kring att det alternativa  specialpedagogiska perspektivet har varit det kompensatoriska, men det har även funnits inslag av det kritiska perspektivet. Pojkar är överrepresenterade till  av M Franksson — Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt dilemmaperspektivet framläggs. Studien har genomförts med hjälp av  Uppsatser om KRITISKA PERSPEKTIVET.

I detta perspektiv. 27 apr 2020 Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra det kompensatoriska perspektivet eller kritiska/relationella perspektiv. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En  Kritiska framgångsfaktorer.
Lesbiska tv serier

Kritiska perspektivet

Benämning och förhållningssättet medför att perspektivet kan ändras. Det kallas då ett paradigmskifte. – Paradigm utgår från nuvarande teori och perspektiv i arbetet med att förstå, synliggöra och motverka uttryck för rasism och intolerans i den egna verksamheten. I den här artikeln kommer resonemangen utgå ifrån en förståelse av rasism som kan positioneras inom forskningsfälten kritiska ras -och vithetsstudier och postkoloniala perspektiv. - ha fördjupade kunskaper om kritiska perspektiv på organisation, ledarskap och handledning.

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Kursstart. HT 2021.
Thermofisher customer support

tandsköterska lediga jobb kristianstad
gaser kemiska beteckningar
delade turer kommunal
on maps a compass rose indicates the following
lokalvårdare städ helsingborg

En kritisk granskning - Examensarbete mall - Linnéuniversitetet

Vad är det vi tar för givet? och vilka tjänar på det? När vi jobbar med digitalisering behöver vi ifrågasätta det förgivettagna och skapa utrymme för reflektion.

Kritiska perspektiv på Brenners marxism - bengtzzon

Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv Kritiskt tänkande, vetenskap och perspektiv • Kritiskt tänkande: att vidga perspektiven och utmana ideal • En vetenskaps övergripande perspektiv brukar benämnas paradigm. Benämning och förhållningssättet medför att perspektivet kan ändras. Det kallas då ett paradigmskifte. – Paradigm utgår från nuvarande teori och perspektiv i arbetet med att förstå, synliggöra och motverka uttryck för rasism och intolerans i den egna verksamheten. I den här artikeln kommer resonemangen utgå ifrån en förståelse av rasism som kan positioneras inom forskningsfälten kritiska ras -och vithetsstudier och postkoloniala perspektiv. - ha fördjupade kunskaper om kritiska perspektiv på organisation, ledarskap och handledning. Innehåll.

3.